Provjerite svoje znanje u kvizu
close

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Web-stranicu www.belupoint.hr (dalje u tekstu: web-lokacija) pokrenuo je i uređuje Belupo d.d. , Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, OIB 74181493335 (dalje u tekstu: Belupo ili mi).

Prvim korištenjem web-lokacije smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web-lokaciji i da ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da nam se javite na adresu marketing@belupo.hr.

Zadržavamo pravo izmijeniti izgled i sadržaj web-lokacije te Uvjete korištenja, stoga vas molimo da navedene povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web-lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Podaci sadržani na www.belupoint.hr namijenjeni su isključivo zdravstvenim radnicima i ostalim osobama ovlaštenim na propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske. Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.belupoint.hr snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Internet stranica.

Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na www.belupoint.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Belupo d.d. ili trećima.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Uvjeti korištenja

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Jamstva i uskraćivanje prava

Pravila komentiranja

Kolačići (cookies)

Statistika

Linkovi

Promjene i prestanak važenja

 

Uvjeti korištenja

Preuzimanje i ispis svakog obrasca, kao npr. za narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web-lokacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Belupa i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

 

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti web-lokaciju za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od Belupa d.d. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Belupa. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Belupo d.d. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web-lokaciji, u cijelosti ili djelomično izbriše.

 

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Belupu d.d. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovih Uvjeta.

 

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj web-lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju Belupu d.d. ili su ustupljena Belupu d.d., a u vlasništvu su trećih osoba. Belupo d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web-lokacije. Nadalje, web- lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Belupa d.d. ili trećih osoba, a Belupo je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na web-lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje.

 

Slike i video

Sve fotografije, slike, videozapisi, biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na web-lokaciji isključivo su vlasništvo Belupa d.d. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na web-lokaciji pripadaju Belupu d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačija upotreba materijala s web-lokacije nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s web-lokacije u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja web-lokacije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i u pokušaju prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web-lokacije, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

 

Jamstva i uskraćivanje prava

Belupo d.d. ulaže razuman napor kako bi se na web-lokaciji objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je Belupo d.d. izričito objavio, Belupo naglašava da sve materijale i sadržaje na web-lokaciji treba uzeti “takvima kakvi jesu” te se Belupo d.d. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web-lokaciji. Belupo d.d. ne jamči da će web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje web-lokacije na svoju vlastitu odgovornost.
Belupo d.d. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web-lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste web-lokaciju, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Belupo d.d. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web-lokacije od istoga korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
Nadalje, Belupo d.d. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih te ne jamče da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

 

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Belupo d.d. ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

 

Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hyperlinkova ne znači da Belupo d.d., dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web-lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Belupo d.d. ni bilo koji od njegovih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na web- lokaciji u skladu su s politikom Belupa d.d., koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

 

Pravila komentiranja

Korisnici web-lokacije obvezuju se ustezati od bilo kakvog oblika neprimjerenog ponašanja prema drugim korisnicima, administratorima ili subjektima članaka, a posebice tijekom komentiranja u smislu Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/2021114/2022), uključujući, a ne ograničavajući se na iznošenje uvreda ili vrijeđanje bilo koje osobe ili skupine na temelju nacionalne, rasne, spolne, vjerske ili druge pripadnosti te govor mržnje i propagiranje nasilja; vrijeđanja ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka;  prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara.

Registrirani korisnik je osobno odgovoran za sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web-lokaciji, budući da Belupo d.d. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

Stavovi zdravstvenih djelatnika korisnika nisu nužno i stav Belupa te Belupo ne snosi odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih pravila. Objavljeni stavovi zdravstvenih djelatnika isključiva su odgovornost korisnika i Belupo ni na koji način ne može odgovarati za iste, a može tražiti i ima pravo na nadoknadu štete bilo koje vrste učinjene od strane korisnika.

 

Zaštita osobnih podataka, povjerljivost, kolačići (cookies)

Kolačići (tzv. cookies) su minijaturne datoteke koje se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj kada posjetimo neku web-stranicu. Kolačići dopuštaju web-stranici da “zapamti” aktivnosti ili postavke posjetitelja iz prethodnih posjeta kako bi ih pri sljedećem posjetu mogla automatski primijeniti. Tako web-stranica već “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu. Kolačići se najčešće koriste za pamćenje specifičnih preferencija korisnika, za pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, za skupljanje analitičkih podataka ili za promotivne kampanje. Web-lokacija koristi tzv. kolačiće (cookies) – skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga web-lokacija šalje vašem pregledniku i pohranjuje na vaše računalo. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web-lokacije i boljega korisničkog iskustva.
Kolačiće možemo podijeliti na privremene (session cookies) ili trajne (persistent cookies). Privremeni kolačići se privremeno pohranjuju na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika.

Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web-preglednika, no najčešće imaju rok trajanja. Takvi kolačići se koriste kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima te pohranjuju podatke poput korisničkog imena i lozinke što omogućuje “zapamti me” funkcionalnost prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posjećujete tu web-stranicu. Trajni kolačići mogu na računalu ostati spremljeni danima, mjesecima, pa čak i godinama.

Kolačiće još dijelimo i na kolačiće prve i kolačiće treće strane. Kolačići prve strane dolaze s web-lokacije na kojoj se upravo nalazite, dok kolačići treće strane dolaze putem oglasa ili vanjskih servisa s drugih web-mjesta. Kolačići prve strane se, osim za pravilno funkcioniranje web-stranica, koriste i za statističko praćenje aktivnost na web-stranici. Kolačiće treće strane najčešće koriste oglašivačke mreže za analizu ponašanja korisnika na raznim web-stranicama. Svrha analize je profiliranje korisnika prema demografiji, interesima i sl., što se najčešće koristi u svrhu oglašavanja.

Kolačiće također dijelimo prema funkciji: tehnički, funkcionalni, statistički i marketinški kolačići. Tehnički kolačići – obavezni kolačići (uvijek aktivni) nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati. Funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

Statistički kolačići (mogu se isključiti)  omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti  Internet mjesta

Marketinški kolačići (mogu se isključiti) – služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa. Ovo internet mjesto ne koristi marketinške kolačiće.

 

No kako kolačići zapravo rade?

Kolačići informacije pohranjuju u obliku parova “ključeva” i “vrijednosti” unutar tekstualnih datoteka.
Na primjer, kolačići mogu pohraniti jezik na kojem trenutačno pregledavate stranicu. Ako se radi o hrvatskom jeziku, zapis će najčešće izgledati ovako: language=hr Prilikom prvog odabira jezika, web-stranica će putem vašeg preglednika stvoriti i spremiti kolačić koji sadrži podatak o jeziku. Zatim, pri svakom sljedećem posjetu, ako taj kolačić još uvijek postoji, stranica će znati za vaš odabir te će vam prikazivati sadržaj na željenom jeziku.
Prilikom pristupanja web-lokaciji, kolačići identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Ukratko, svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju bolje korisničko iskustvo prilikom surfanja.
Ako niste suglasni s upotrebom kolačića, možete ih lako izbrisati (ili spriječiti) na svom računalu pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org
Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje što boljeg korisničkog iskustva korištenja naše web-lokacije i njezinih procesa u punom opsegu njihove funkcionalnosti, napominjemo da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki web-lokacije ili prouzročiti drugačiji rad i izgled u svojem pregledniku.
Web-lokacija koristi kolačiće (cookies) kako bismo pružili bolje korisničko iskustvo. Ovi kolačići omogućuju nam praćenje broja posjeta i izvore prometa kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati izvedbu naše stranice. Oni nam pomažu saznati koje su stranice popularne, a koje manje posjećene. Pomažu nam razumjeti kako posjetitelji koriste stranice te koliko su naše marketinške kampanje učinkovite. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i anonimne.

 

Statistika

Web-stranica www.belupoint.hr koristi alat Google Analytics 4 za statističko praćenje korisničke aktivnosti. Korisnička aktivnost se prati radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja web-stranice te s ciljem unaprjeđivanja stranice i poboljšavanja korisničkog iskustva. Detaljne informacije o toj usluzi i kolačićima koje koristi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju praćenje vlastite aktivnosti, dostupne su na: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en#zippy=%2Cin-this-article.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web-stranica upute vas i/ili vaše dijete na web-stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu brzo se mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

 

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Belupo d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web-lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do njihova raskida od vaše strane ili od strane Belupa d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja web-lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja “skinutih” i korištenih s iste web-lokacije.